Privacybeleid Dijkma Service Center

Onze gegevens:
Dijkma Service Center
Dijkgraaf 5
6921 RL Duiven
Tel. 026-3112630

Hier kunt u het nieuwe privacybeleid lezen dat per 25 mei 2018 van kracht is.

Wij vinden het bij Dijkma Service Center zeer belangrijk dat er goed met uw gegevens om wordt gegaan. Wij hebben dit privacybeleid geschreven om u uit te leggen welke informatie wij verzamelen, hoe wij die informatie gebruiken..

Wij respecteren de privacy van alle gebruikers van de site en zorgen dat al uw persoonsgegevens vertrouwelijk worden behandeld. Wanneer u onze site bezoekt worden verschillende gegevens verzameld teneinde u een optimale dienstverlening te kunnen bieden.

Wanneer u ons contractformulier invult of ons belt, een offerte aanvraagt of andere aanvragen doet voor een van onze diensten zal aan u gevraagd worden om gegevens. Wij verwerken in dat geval alleen de gegevens die u aan ons verstrekt.
Dit kunnen de volgende gegevens zijn:

NAW gegevens

Telefoonnummer

E-mail

Door de gegevens aan ons te verstrekken geeft u ons toestemming om de gegevens te mogen gebruiken. Bovendien zijn een aantal van deze gegevens noodzakelijk voor de uitvoering van de overeenkomst, als wij diensten voor u gaan uitvoeren.

Met wie delen wij uw gegevens?
Dijkma Service Center verkoopt uw gegevens niet.
Wel maken wij gebruik van systemen en externe instanties voor het hosten van onze website en webshop.
Hieronder kunt u de privacyverklaringen van deze instanties vinden:
Hostingprovider: https://vrijdagonline.nl/privacy-avg
Voor onze webshop: https://www.koopmetservice.nl/klantenservice/privacy

Cookies:
Omdat we graag willen weten hoe onze bezoekers de website gebruiken, zodat we het gebruik van de website kunnen optimaliseren, gebruiken wij Google Analytics. Via deze website worden er daarom analytische cookies van Google geplaatst. De informatie wordt zo goed mogelijk geanonimiseerd. Uw ip-adres wordt nadrukkelijk niet gebruikt. Wij kunnen u daarom niet persoonlijk herleiden. Meer informatie over het beleid van Google Analytics kunt u hier (https://policies.google.com/privacy?hl=nl) vinden.

Links:
Op onze website zult u links naar externe websites aantreffen. Door op een link te klikken gaat u naar een website buiten dijkmaservice.nl Het kan zijn dat deze externe websites gebruik maken van cookies. Graag verwijzen wij hiervoor naar de cookie- of privacyverklaring van de betreffende website.

Bewaartermijn:
Wij bewaren uw gegeven niet langer dan noodzakelijk voor het doel waarvoor ze zijn ontvangen. Voor het factureren van onze verleende diensten of contact met u op te nemen.

U hebt altijd het recht uw toestemming voor het verwerken van uw gegevens in te trekken, waarna wij uw gegevens niet meer zullen verwerken. Het intrekken van deze toestemming doet geen afbreuk aan de rechtmatigheid van onze gegevensverwerking op basis van uw toestemming, die plaatsvond vóór deze intrekking. U hebt ook het recht op inzage in uw persoonsgegevens en het recht om uw persoonsgegevens te rectificeren. Als u wilt weten welke persoonsgegevens wij van u verwerken, dan kunt u een schriftelijk inzageverzoek doen. Mochten uw gegevens onjuist, onvolledig of niet relevant zijn, dan kunt u ons schriftelijk verzoeken om uw gegevens te wijzigen of aan te vullen. Daarnaast hebt u een recht op het wissen van uw persoonsgegevens, een recht op het beperken van de verwerking en een recht om tegen de verwerking bezwaar te maken. Bovendien hebt u recht op het overdragen van , of het overdraagbaar maken van uw gegevens. Ook hiervoor kunt u een schriftelijk verzoek doen. Wij zullen uw verzoek binnen 4 weken in behandeling nemen. Onder schriftelijk wordt ook verstaan een e-mail. U kunt uw verzoek aan ons mailen via info@dijkmaservice.nl

Wij behouden ons het recht voor wijzigingen in deze privacyverklaring aan te brengen. De wijzigingen treden in werking op het aangekondigde tijdstip van inwerkingtreding.

 

.